Cursos

Dende a asociación ofrécese a posibilidade a tódolos socios da realización de distintos cursos ó longo de ano, algunhos deles gratuitos grazas a colaboración do concello. Abaixo pode vostede elexir un curso determinado para ver as súas características como a duración.