Apertura os sábados

Todos os sábados do ano está aberto.O que se fai normalmente este día son os xogos de cartas, cea para todos os asistentes por un mínimo precio, tertulia,etc.

1 2 3 4 5 6